Tạo đề thi

1. Đăng nhập/ Đăng kí tài khoản

Bước 1. Vào https://unlimitedstudy.penphy.com => Bạn chọn Chào bạn => Chọn Đăng nhập (nếu đã có tài khoản) hoặc Đăng kí (nếu chưa có tài khoản).
Bước 2. Bạn điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu để Đăng nhập hoặc Đăng kí tài khoản.

2. Tạo đề thi

Bước 1. Bạn chọn Trắc nghiệm tại Menu trái.
Bước 2. Bạn chọn Tạo đề thi trên Menu chính.
Bước 3. Bạn nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của Website (Nếu không hiểu, bạn có thể chọn Click để xem hướng dẫn)
Last modified 1yr ago