Quản lí đề thi
Tại trang Trắc nghiệm trực tuyến => Bạn chọn Tên tài khoản ở góc phải trên của Menu chính => Đề thi đã tạo.
Kết quả hiển thị tương tự như hình sau:
Giao diện đề thi đã tạo.
Sử dụng các chức năng quản lí đề thi bằng cách chọn Biểu tượng ba dấu chấm ở mỗi đề thi => Chọn chức năng cần thực hiện.

Hướng dẫn từng chức năng quản lí

1. Thiết lập thông tin

Bạn thiết lập thông tin theo yêu cầu của Website.

2. Thiết lập câu hỏi

Có 2 cách thiết lập câu hỏi: Soạn thảo và Upload PDF.
So sánh 2 cách thiết lập câu hỏi

2.1. Soạn thảo

Chức năng cơ bản:
  • Thêm câu hỏi của bạn (Thêm 1 câu hỏi).
  • Thêm câu hỏi từ ngân hàng.
Chức năng nâng cao: Upload câu hỏi (Hệ thống sẽ đọc và tách câu hỏi, sau đó thêm vào ngân hàng câu hỏi riêng của bạn).
Soạn thảo từng câu hỏi, bạn chọn Thêm câu hỏi => Thêm câu hỏi của bạn
Giao diện sẽ như hình sau:
Hình 3. Giao diện thêm câu hỏi.
Bạn nhập đầy đủ thông tin, sau đó chọn Lưu lại.
Thêm câu hỏi từ ngân hàng, bạn chọn Thêm câu hỏi => Thêm câu hỏi từ ngân hàng.
Giao diện sẽ như hình sau:
Giao diện thêm câu hỏi từ ngân hàng.
Bạn thêm để Thêm câu hỏi vào đề thi.
Upload câu hỏi, bạn chọn Thêm câu hỏi à Upload câu hỏi.
Hệ thống chỉ được chọn file docx đã được định dạng theo chuẩn của UnlimitedStudy.
Giao diện Upload câu hỏi từ file docx.
Bạn đọc hướng dẫn, chọn file docx, sau đó chọn Upload.

2.2. Upload PDF

Chọn Tải file PDF trên Menu.
Bạn chọn file đề thi PDF, nhập nội dung lời giải (nếu có), thiết lập đáp án.
Thiết lập đáp án, bạn có thể chọn một trong hai cách:
Cách 1. Chọn thủ công: Chọn từng đáp án tương ứng với câu hỏi.
Cách 2. Nhập đáp án: Nhập các chữ cái tương ứng với đáp án đúng cho từng câu hỏi.
Khi thiết lập xong bạn chọn Lưu lại.

3. Thống kê

Tại đây Website sẽ thống kê lượt làm bài mà người dùng đã làm theo ngày, tuần và tháng.
Giao diện Thống kê của đề thi.

4. Bảng điểm

Tại đây bạn có thể xem kết quả người dùng đã làm bài.
Tiện ích: Xuất file Excel, PDF và in bảng điểm.
Giao diện Bảng điểm của đề thi.

5. Bình luận

Tại đây bạn có thể quản lí phản hồi từ người dùng về đề thi.

6. Tạo nhóm riêng

Tại đây bạn có thể tạo nhiều nhóm tương ứng với nhiều lớp để bạn dễ dàng quản lí kết quả làm bài của học sinh hơn.
Sau khi tạo nhóm, bạn chỉ việc copy link và chia sẻ cho học sinh làm bài.
Quản lí nhóm riêng

7. Quyền truy cập

Tại đây bạn có thể cấp quyền cho những thành viên khác:
  • Quyền quản lí
  • Quyền sửa nội dung
  • Quyền làm bài

8. Xóa đề thi

Bạn có thể xóa đề thi mà bạn muốn xóa.
Last modified 1yr ago